Legislație Intrebari si raspunsuri

Întreabă-ne despre Legislație:

Am luat la cunoștință "Termenii și condițiile" acestui site*

* Datele însemnate cu steluţă sunt obligatorii. După ce ați completat corect formularul, daţi click pe butonul "Abonează-te"

Cine are dreptul legal să întocmească rapoarte de evaluare?

Conform Ordonanței Guvernului României privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (O.G. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013 și modificările ulterioare), activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat și care sunt înscrise în Tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. Țînând cont de cele menționate mai sus, din punct de vedere al evaluării, bunurile/activele se clasifică în patru categorii: bunuri imobile (proprietăți imobiliare); bunuri mobile; întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale; acțiuni și alte instrumente financiare. Pentru fiecare din cele patru catoegorii evaluatorii trebuie să dețînă specializarea cateogoriei ce urmează a fi supusă procesului de evaluare, respectiv: EI(Evaluări de Bunuri Imobile); EBM(Evaluări de Bunuri Mobile); EI(Evaluări de Întreprinderi, de Fond de Comerț și alte Active Necorporale); EIF(Evaluări de Acțiuni și alte Instrumente Financiare) și VE(Verificări de Rapoarte de Evaluare). Ultima categorie VE(Verificări de Rapoarte de Evaluare) nu este cuprinsă în cele patru categorii, această reprezintă procesul de elaborare a unei opinii privind modul de întocmire a unui raport de evaluare. Pentru VE(Verificări de Rapoarte de Evaluare) se poate face doar în specializarea corespunzătoare raportului de evaluare supus verificării.

Ce presupune procesul de evaluare?

Pe scurt procesul de evaluare presupune mai multe etape, și anume:

1. primirea solicitării de evaluare;
2. punerea la dispoziție a actelor necesare procesului de evaluare;
3. evaluarea/estimarea valorii activului;
a. analiza documentelor (vezi lisată documente necesare);
b. inspecția activului (imobil/mobil);
c. identificarea în teren și certificarea faptului că activul menționat în documentele puse la dispoziție coincide cu realitatea din teren (nu există modificări interioare/exterioare);
d. descrierea activului;
e. analiza de piață;
f. estimarea valorii activului;
4. redactarea raportului de evaluare;
5. verificarea internă a raportului de evaluare;
6. transmiterea raportului de evaluare.

Cine poate întocmi rapoarte de evaluare pentru garantare bancară?

Întocmirea rapoartelor de evaluare pentru garantarea bancară se împarte în 2 categorii în funcție de tipul clientului, respectiv persoană fizică sau persoană juridică. Orice instituție finanțatoare (bănci, IFN - instituție financiară nebancară) are o lista cu evaluatorii agreați pentru întocmirea raportelor de evaluare. Începând cu 20 septembrie 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 52 din 14 septembrie 2016, întocmirea rapoartelor de evaluare pentru clienți persoane fizice, poate fi efectuată de orice evaluator autorizat, ce se regăsește în Tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (http://site2.anevar.ro/pagini/tabloul-asociației).
Ordonanţă de Urgenţă nr. 52 din 14 septembrie 2016

CAPITOLUL XIV Evaluarea bunului

ART. 83

(1) Consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator.

(2) În cazul în care consumatorul decide că evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţîn 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), evaluarea se realizează în baza unui contract de prestări servicii de evaluare încheiat cu consumatorul.

(4) În cazul în care creditorii solicită un raport standard de evaluare, aceştia comunică evaluatorului ales de consumator formatul standard, fără întârziere nejustificată.

(5) Creditorul informează consumatorii, în scris, odată cu înmânarea FEIS, cu privire la drepturile prevăzute la alin. (1) - (4).

© Copyright 2017 Advance Finance Consulting SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel