Servicii evaluare Evaluare bunuri mobile

Imobilizari corporale mobile: - instalatii - masini - echipamente Stocuri: - materii prime - materiale - combustibili - componente - produse in curs de executie - produse finite, etc. Active necorporale separate: - brevete de inventii - marci - date tehnice - programe pentru calculatoare, etc. Colectii: - de arta - bijuterii -timbre, etc.

© Copyright 2017 Advance Finance Consulting SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel