Servicii evaluare Verificarea evaluării

Începând cu anul 2015 a apărut o nouă specializare și anume VE – Verificarea Evaluării. Această a apărut ca o necesitate dar și ca o garanție suplimentară a calității rapoartelor de evaluare.

Verificarea evaluării se poate face având două obiective:

- simplu (restrâns), atunci cînd se verifică conformitatea raportului de evaluare cu standardele de evaluare aplicate la data evaluării;

- extins, atunci când pe lîngă verificarea conformității raportului de evaluare cu standardele de evaluare aplicate la data evaluării, evaluatorul verificator estimează și valoarea activelor supuse procesului de evaluare în cadrul raportului inițial.

Conform STANDARD DE EVALUARE – SEV 400 „Verificarea unei evaluări reprezintă procesul de elaborare a unei opinii privind modul de întocmire a acesteia, precum și comunicarea acestei opinii, proces care se materializează printr-un raport scris.”

 

 

© Copyright 2017 Advance Finance Consulting SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel